kaimuki

Category
Kaimuki
9 views

Kaimuki

Bougainvillea
9 views

Bougainvillea

Another Side
9 views

Another Side

Chevy Camaro 1974
7 views

Chevy Camaro 1974

Highway 1
7 views

Highway 1

Plumeria
8 views

Plumeria

Teapresso Bar
7 views

Teapresso Bar

Campbell Ave.
96 views

Campbell Ave.

Waialae Ave. Kaimuki
90 views

Waialae Ave. Kaimuki

Waialae Ave.
146 views

Waialae Ave.

12th Ave. Kaimuki
103 views

12th Ave. Kaimuki

Kaimuki
125 views

Kaimuki

Local Scene
118 views

Local Scene

Croissant Sand
124 views

Croissant Sand

Local Scene, 12th St.
135 views

Local Scene, 12th St.

18th Ave. Kaimuki
133 views

18th Ave. Kaimuki

Parking
160 views

Parking

12th Street, Kaimuki
263 views

12th Street, Kaimuki

12th Ave. Kaimuki
157 views

12th Ave. Kaimuki

Coffee Talk, Kaimuki
156 views

Coffee Talk, Kaimuki

Waialae Ave.
148 views

Waialae Ave.

Coffee Talk
161 views

Coffee Talk

Kaimuki
241 views

Kaimuki

Waialae Ave.
162 views

Waialae Ave.

Kilauea Ave.
258 views

Kilauea Ave.

12th Ave. Kaimuki
183 views

12th Ave. Kaimuki

Kaimuki
224 views

Kaimuki

Diamond Head Rd.
167 views

Diamond Head Rd.

Waialae Ave.
179 views

Waialae Ave.

Waialae Ave.
182 views

Waialae Ave.

Dead End
179 views

Dead End

12th Ave. Kaimuki
179 views

12th Ave. Kaimuki